POD KŘENOVSKÓ MÁJÓ - Cestička k domovu

XVII. Národopisná přehlídka okresu Vyškov 1. a 2. června 2002
Ve dnech 1. a 2. června 2002 pořádají Obecní úřad Křenovice, Křenovické občanské sdružení při ZŠ Křenovice a Folklorní sdružení České republiky XVII. Národpisnou přehlídku okresu Vyškov POD KŘENOVSKÓ MÁJÓ - Cestička k domovu. Přehlídka se odehrává v Křenovicích v sále Obecní hospody a v přírodním amfiteátru.
Tato přelídka se tradičně vyznačuje důrazem na autenticitu folklorního projevu a pravidelně se jí zúčastňují folklorní soubory, zpracovávající hanácký folklorní materiál ze subregionu Vyškovsko.
Sedmnáctého ročníku se zúčastní dětský folklorní soubor Křenováček pořadatelského sdružení KOS při ZŠ Křenovice, Hanácké folklórní sóbor Trnka z Vojenské vysoké školy pozenmního vojska Vyškov, mládežnický folklorní soubor Jetelinka z Integrované střední školy Slavkov u Brna, dětský folklorní soubor Martínek z Važan nad Litavou a Pištělákův dětský soubor písní a tanců z Brna.
Pořadatelé i účinkující srdečně zvou všecny milovníky folkloru na Besedu u cimbálu, která se uskuteční v soboru 1. června 2002 ve 20:00 hod. v sále Obecní hospody, na nedělní slavnostní krojový průvod obcí ve 14:00 hod. a především na hlavní program, nazvaný CESTIČKA K DOMOVU, který bude v přírodním amfiteátru Křenovice zahájen v neděli ve 14:30 hod.

Kontaktní adresa:

Regina Kokešová
Školní 630
683 52 Křenovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 544 223 131
(+420) 607 173 526