PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

Zajímavosti z Perníkové matriky

V rámci Slavností perníku se v Pardubicích 8.5.2001 od 14 do 15 hodin uskutečnil zápis Jeníčků a Mařenek do Perníkové matriky.
Tuto možnost v průběhu jedné hodiny z necelých čtyř tisíc návštěvníků využilo 93 zájemců.
Údaje z Perníkové matriky jsou samozřejmě chráněny, a tak - aniž bychom prozradili identitu jednotlivých osob, přijměte alespoň několik zajímavostí:
  • Nejstarším Jeníčkem byl Jan Hrouda, narozený 1926.
  • Nejstarší Mařenkou v Perníkové matrice je Marie Rousková (1927).
  • Jako nejmladší nositelé jména Jeníček se setkání zúčastnili Jan Slánský a Jan Svoboda (oba z r.1999).
  • Nejmladší registrovanou Mařenkou byla Marie Akšteinová, narozená r.1996.
  • Při zápisu do Perníkové matriky jsme přivítali také několik manželských párů (Jeníček a Mařenka), z nichž nejdéle spolu žijí manželé Marie a Jan Krátký (od roku 1955).
  • O zápis do perníkové matriky také požádal Jeníček z dalekého Vietnamu (Hoang The), žijící v České republice.
  • Jediným mužem, který není Janem, a přesto splnil podmínky zápisu do Perníkové matriky, je Michal Jeníček.
  • Jeníčkové a Mařenky, zapsané v Perníkové matrice, přijeli z okresů Praha, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Havlíčkův Brod, Chrudim, Hradec Králové a z Pardubic.
Setkání Jeníčků a Mařenek u zápisu do Perníkové matriky se vydařilo. Zúčastnění si symbolicky z perníkové chaloupky mohli uloupnout na památku malý perníček od firmy Novotný.

šm