Z. Lenderová: Perníkářské formy a perníkáři v Hradci Králové (1987)

Z. Lenderová: Perníkářské formy a perníkáři v Hradci Králové (1987)

Obsah publikace, kterou vydalo Krajské muzeum východních Čech v Hradci Králové v roce 1987:

 • Zařazení perníkářských forem do kontextu lidového výtvarného umění
 • Perníkářství v Čechách
 • Výroba perníku a perníkáři v Hradci Králové
 • Sbírka perníkářských forem v Krajském muzeu východních Čech
 • Soupis perníkářských forem v Krajském muzeu východních Čech
 • Poznámky
 • Datované a značené perníkářské formy ve sbírce
 • Rejstřík námětů
 • Použité prameny
 • Použitá literatura
 • Resumé
 • Seznam vyobrazení v příloze
 • Obrazová příloha