Menu

Kontakt

MUZEUM PERNÍKU

V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz
 
 

Pro mateřské školky

Pro mateřské školky
Dovolujeme si vám nabídnout atraktivní program, jehož základní délka trvá přibližně 60 minut a který zahrnuje návštěvu všech expozic MUZEA PERNÍKU A POHÁDEK: začneme prohlídkou Vězení pro zloděje perníku s prstovým tlustoměrem, následuje expozice vesničky z perníku Perníkov s neobvyklým zamyšlením nad pohádkou O perníkové chaloupce, putování Pohádkovým lesem uvnitř budovy do Perníkářské dílny, kde vám paní Ježibaba ukáže, jak se pečou voňavé perníčky, a dále pak cesta do Medového ráje s více než tisícem perníků z různých koutů Čech, Moravy a Slezska. Cesta pak pokračuje přes Ježíškovo nebe a Pohádkové peklo až do Útulny „U všech čertů“. Během tohoto putování si děti mohou nakoupit perníky k jídlu i pro ozdobu a na konci cesty mají také možnost si zakoupit občerstvení a upomínkové předměty.Pro žáky 2. stupně ZŠ je obsah upraven, aby přinesl zajímavé informace o tradičním perníkářském řemesle, o Pardubickém perníku a o výrobě perníku kdysi a dnes …U Perníkové chaloupky můžete prožít celý den. V lesním areálu je umístěno několik pohádkových venkovních expozic, můžete posedět u Ohniště pro 12 měsíčků a opéci si dovezené nebo objednané uzeniny.V sousedství Perníkové chaloupky se nachází Státní hrad Kunětická hora s nádherným výhledem na Krkonoše i Orlické hory (v případě příznivého počasí), obora s jeleny, daňky, muflony, bizony, pštrosy, kozami a ovcemi a westernový OK Ranch s koňskou jízdárnou. V nedaleké 250 m vzdálené Restauraci pod Kunětickou horou (tel. 466 416 274) lze objednat oběd se speciálním menu pro školní zájezdy.Výchovně-vzdělávací cíle:

· etická výchova (Jeníček s Mařenkou nepoprosili o perníček, ale kradli a lhali, že to větříček...)

· vlastivěda s historií (pečení staročeských perníků z forem, Pardubický perník kdysi a dnes)

· výtvarná výchova (dřevěné formy, zdobené perníky, dekorace, tvůrčí dílna tlačených perníků)