Obluda Úřední

Obluda Úřední
Varování k zamyšlení
Je to nadpřirozená bytost obrovských rozměrů, proti níž si občan připadá malý a takřka bezmocný. Z dálky připomíná velikou chobotnici, visící nad městem Pardubice, která v každém chapadle drží nějaké razítko, například dotčeného orgánu, správního orgánu, odvolacího orgánu, dozorového orgánu, státního orgánu, samosprávného orgánu,…

Má takřka neomezenou moc, pokud její chapadla konají ve shodě a vzájemně si „ve veřejném zájmu“ poskytují alibi.

Když například spolu s budoucím odvolacím orgánem dohodne požadovaný výsledek probíhajícího správního řízení v pochybnostech (jež by mělo být založeno na důkazech) nebo když za účasti dozorového orgánu účelově rozhodne, že nějaká závazná část 13 let staré obecně závazné vyhlášky o územním plánu je jaksi nezávazná, neplatná či chybná, ačkoli takovou pravomoc má pouze soud…