PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Železná opona Království

Království perníku
POZOR! Hraniční pásmo. Do privátního klubu Království perníku ® je vstup jen na povolení (po úhradě vstupního víza).

Na území České republiky za vnějšími hranicemi KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® se dějí věci ve svobodné zemi neslýchané! Soudně uznaný STBák a trestně stíhaný dotační podvodník je premiérem, odsouzený vrah celebritou, hulvát prezidentem...

Když si stát neváží svých občanů - živnostníků (prý "fšetci kradnú"), když zavede proti nim nesmyslná represívní opatření s nepravdivým zdůvodněním o jakémsi "narovnání trhu" (přičemž největší nerovnost na trhu způsobují dotace do podnikání pana premiéra) a když vyhrožuje pokutami charakteru "ekonomického trestu smrti", pak je nejlepším východiskem ze společenské dehonestace živnostníků nabídnout veřejnosti členství v privátním klubu...

Podobně jako za socialismu v konceptu „paralelní polis“ Václava Bendy (1978). Václav Havel ho v roce 1988 charakterizoval slovy: „Všichni samozřejmě dělají, co musí dělat - volí, bojí se nadřízených a poslouchají je, na nejrůznějších rovinách hierarchizované moci materializují vůli mocenského centra - nikdo však už vlastně nevěří řečem, které tato moc vede. Lidé si prostě myslí své a žijí, jak se dá. Pestře strukturovaný potenciál reálných společenských zájmů, jehož spektrum se klene od shánění západních elektronických produktů až po shánění samizdatů, od rafinovaně vyvzdorovaného uplatnění nejrůznějších koníčků až po kolektivní srozumění různých subkultur (ať už hudebních, náboženských či jakýchkoli jiných), od masového sledování západní televize až po svobodnou expresi názorů na svět v pivnicích čtvrté kategorie, tento potenciál tedy sám sebe uskutečňuje všemi za dané situace myslitelnými způsoby, zcela mimo všechny předpoklady moci a zcela nezávisle na jejích intencích. Dalo by se dokonce říct, že skutečnou a nejdůležitější „paralelní polis“ dnes nepředstavuje „disidentský svět“, ale svět smýšlení a privátních zájmů celé společnosti, která sice jednou rukou dává totalitní moci to, co na ní bezpodmínečně vyžaduje, ale druhou si zároveň dělá vše, co sama chce a co nemá s vůlí této moci pranic společného...“ (viz http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vaclav-havel-duvody-ke-skepsi-a-zdroje-nadeje-1988/)

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená dle § 214 a § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., registrovaná Krajským soudem v Hradci Králové s IČ 06622089. Sídlem spolku (klubovnou) je oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52


Zobrazit větší OpenStreetMap.cz s výběrem mapových vrstev nebo OpenStreetMap.org (vyhledávání, trasy,...)