Rekvizity Divadla Království perníku®

DKP
Sociální systém s rekvizitami Divadla Království perníku (DKP) se postará o každého cizince (anonymního testovacího člena zapsaného spolku).


Zakoupením vstupního víza vyjadřujete souhlas s anonymním testovacím členstvím v klubu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., a získáte právo zúčastnit se klubového zážitkového programu v roli, kterou si vyberete a na kterou jako bonus dostanete přiměřené rekvizity Divadla Království perníku (DKP) v aktuálním kurzu 1 DKP = 5 CZK.

Klub je nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená dle § 214 a § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., sloužící svým členům v rozsahu jimi zvolené zážitkové role a s ní spojeného finančního příspěvku. Hlavním zdrojem příjmů klubu jsou proto členské příspěvky (vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu klubu. Správce klubu je oprávněn rozhodnout, které potřeby k plnění účelu klubu bude klub zajišťovat vlastními členy a které dodavatelsky třetími osobami. Členové klubu neručí za případné dluhy klubu. V případě zániku klubu se jeho majetek použije na poslední klubovou akci.