Jediná cizina v tuzemsku

Království perníku - jediná cizina v tuzemsku!

Království perníku® v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic

„Jediná cizina v tuzemsku“ nabízí azyl pro všechny občany ČR, kteří v době koronaviru nemohou do zahraničí. Jejich premiér je nechápe a prohlásil: „Já nevím, kdo by kam cestoval. Vždyť sem nic nelítá!“  Zapomněl, že Království perníku® se nalézá v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic a je dostupné snadno: mohou přijet vlakem do Pardubic, lodí do Kunětic, autem nebo autobusem až pod Kunětickou horu, až do cíle výletním vláčkem, na kole anebo pěšky po zelené trase KČT.

Jednoduché azylové řízení nabízí možnost stát se anonymním testovacím členem (tzv. cizincem) anebo členem řádným (tzv. domorodcem) se zaregistrovaným Cestovním pasem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. Za případné dluhy spolku jeho členové ze zákona neručí, neplatí ani pravidelné členské příspěvky, ale pouze vstupní víza a úplatky při účasti na komunitním zážitkovém programu a odborové činnosti spolku. Ve Spolkovém domě Království perníku se lze i ubytovat a prožít několikadenní dovolenou.

Království perníku ® je pohádkový ostrůvek svobody v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Zážitkový program začíná parodií na Tři veterány, přičemž podle divadelního scénáře probíhá již úvodní vítání veřejnosti (tzv. hostů z ciziny) a prodej vstupenek (tzv. vstupních víz) na pohádkové Celnici. V Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou domorodci váženými občany.   [[: Prokazují se Cestovním pasem Království perníku ®, ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví. Král perníku a jeho družina se zvoleným správcem respektují práva a zvyky domorodého obyvatelstva, jež hlasováním spravuje věci společné. Na běžném i svátečním životě Království perníku se domorodci podílejí svojí aktivitou v jakékoli zážitkové roli (např. Ježibaba v Perníkové chaloupce peče perníky, u ohníčku sedí 12 Měsíčků a hádají se o počasí, Kantor vyučuje žebrání, Kdosi hrabe listí, Červená Karkulka se schovává před vlkem, Zahradník zalévá Pichlavou past na Růženku, Žebráci žebrají, Hrabě poroučí, ... ) a také svými dobrovolnými členskými příspěvky. Z nich Království perníku nakupuje většinu spotřebních rekvizit ze zahraničí a platí daně do ciziny, aby mělo klid a mohlo se radovat ze života. Každý se do komunitního happeningu může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je dovoleno! Proto také na hranicích Království perníku panuje velmi přísný režim „železné opony“, jež zabraňuje útokům vládnoucích loupežníků z ciziny a nechtěné imigraci. Emigrovat ven lze kdykoliv. Cizinec je vítán pouze, pokud si na Celnici vybere svoji životní roli v tomto pohádkovém světě, podřídí se zcela tradicím i vůli domorodců a zaplatí vstupní vízum. Je zabezpečen místním sociálním systémem životních dávek Království perníku (DKP). Zatímco žebrák pak může žebrat, co hrdlo ráčí a na co mu dávky stačí, hrabě může přijít i s družinou a třeba si poručit i perníkovou chalupu včetně stavebního pozemku, čísla popisného a Výpisu z Katastru perníkových nemovitostí. Azylová politika pro cizince je sice velmi vstřícná, avšak důsledně vyžaduje respektování tradic, odsouhlasení právního řádu a poskytnutí osobních údajů do Perníkové matriky. Tak se z cizinců stanou domorodci, co v Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou váženými občany. :]] Repetition Senza Fine ...

Království perníku® nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem happeningu (zážitkového programu), který je ohlášen (a v němž si účast můžete rezervovat) na www.kralovstvi.cz

Těšíme se na vás: "Ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají."