PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Právo na shromažďování

Právo na shromažďování

Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno, přičemž omezit ho lze zákonem POUZE "v případech shromáždění na veřejných místech". Více v dokumentu ze dne 17. 9. 2020

Samospráva KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., dle čl. 19 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb., kterým byla vyhlášena Listina základních práv a svobod (dále jen Listina), srdečně zve na pokojná setkání dětí i dospělých, konaná v oznámených termínech zážitkových programů a v klubovně zapsaného spolku

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU:

(pro srozumitelnost přeloženo z perníkovštiny do češtiny)

  1. shromáždění pořádané právnickou osobou je přístupné jen jejím členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům, proto nemusí být oznamováno úřadu dle § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Protože se nekoná na veřejném místě, dle čl. 19 odst. 2 Listiny nemůže být omezeno zákonem, tedy ani nouzovým stavem či opatřením;
  2. dle § 1 odst. 2 zákona „výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek“, a to k těmto tezím:

    "Království perníku® je pohádkový ostrůvek svobody v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic. V Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou domorodci váženými občany. [[: Prokazují se Cestovním pasem Království perníku®, ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví. Král perníku a jeho družina se zvoleným správcem respektují práva a zvyky domorodého obyvatelstva, jež hlasováním spravuje věci společné. Na běžném i svátečním životě Království perníku se domorodci podílejí svojí aktivitou v jakékoli zážitkové roli (např. Ježibaba v Perníkové chaloupce peče perníky, u ohníčku sedí 12 Měsíčků a hádají se o počasí, Kantor vyučuje žebrání, Kdosi hrabe listí, Červená Karkulka se schovává před vlkem, Zahradník zalévá Pichlavou past na Růženku,... ) a také svými dobrovolnými členskými příspěvky. Z nich Království perníku nakupuje většinu spotřebních rekvizit ze zahraničí a platí daně do ciziny, aby mělo klid a mohlo se radovat ze života. Každý se do komunitního happeningu může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Proto také na hranicích Království perníku panuje velmi přísný režim „železné opony“, jež zabraňuje útokům vládnoucích loupežníků z ciziny a nechtěné imigraci. Emigrovat ven lze kdykoliv. Cizinec je vítán pouze, pokud si na Celnici vybere svoji životní roli v tomto pohádkovém světě, podřídí se zcela tradicím i vůli domorodců a zaplatí vstupní vízum. Je zabezpečen místním sociálním systémem životních dávek Království perníku (DKP). Zatímco žebrák pak může žebrat, co hrdlo ráčí a na co mu dávky stačí, hrabě může přijít i s družinou a třeba si poručit i perníkovou chalupu včetně stavebního pozemku, čísla popisného a Výpisu z Katastru perníkových nemovitostí. Azylová politika pro cizince je sice velmi vstřícná, avšak důsledně vyžaduje respektování tradic, odsouhlasení právního řádu a poskytnutí osobních údajů do Perníkové matriky. Tak se z cizinců stanou domorodci, co v Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou váženými občany. :]] Repetition Senza Fine…";

  3. bude též diskutováno, proč účastníci shromáždění dle § 7 odst. 4 zákona nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

V Rábech 17. září 2020

Luděk Šorm, jménem správce

Dokument ve formátu pdf