Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz
 
 

Ceník - perníkovné ®

Ceník - perníkovné ®
Paní Ježibaba se speciálním perníkem PARDUBICKÉ ZLATO ®, který nelze koupit nikde jinde

Muzeum perníku a celá Perníková chaloupka jsou provozovány zcela bez příspěvků z veřejných zdrojů (nedostávají ani korunu od obce Ráby, ani od města Pardubic, ani od Pardubického kraje ani od státu).

Rozvíjí se díky návštěvníkům a zákazníkům, kteří v ní čerpají služby a kupují perníčky. Jim patří velké poděkování.

Nevybírá se vstupné, ale PERNÍKOVNÉ® - v roce 2018 ve výši 80 Kč/osoba jakéhokoliv věku. Každý návštěvník ve skupině s průvodcem obdrží od Ježibaby 1 ks lahodného medového perníku PARDUBICKÉ ZLATO o hmotnosti 60 g a k němu (jako přidanou hodnotu) MEDOVÉ ZÁŽITKY ® (chuťové, hmatové, čichové, zrakové a sluchové) z Muzea perníku a expozic Perníkové chaloupky.

Zatímco hmotnost a kvalita pardubického medového perníku jsou garantovány, ostatní zážitky poskytované jako přidaná hodnota podléhají změnám dle aktuální nálady a věkového i sociálního složení návštěvnické skupiny.

Upozorňujeme zákazníky, že platby kartou u nás nejsou zatím možné!

PERNÍKOVNÉ ® nebude navyšováno o místní poplatek ze vstupného, neboť dle pravomocného rozsudku Ústavního soudu "nelze zpoplatňovat vstupné z kulturních památek a návštěvu hradu či zámku pokládat za kulturní akci ve smyslu zákona o místních poplatcích. Ústavní soud souhlasí se stanoviskem Ministerstva financí ČR ze dne 4. 9. 1991, že zákon o místních poplatcích předpokládá vybírání poplatku ze vstupného v případech, kdy jde o jednorázovou kulturní akci, např. výstavu, taneční zábavu, konkrétní divadelní představení apod., nikoliv však ze vstupného na stálou expozici v zařízeních trvalého charakteru."