PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Medový ráj

Medový ráj
Obsahuje více než tisíc perníků z různých koutů republiky.
Velká výstava perníčků z historických forem ve vlastnictví několika muzeí i mistrovských perníků, které uspěly v různých soutěžích. K vidění je i tzv. Trojanovický betlém, barvený marcipán a vzácný strom Perníkovník.