Udělej si sám

Udělej si sám
Voháňka k opečení na Ohništi pro 12 měsíčků
Párek s hořčicí a pečivem u nás zakoupíte, opékací pruty zapůjčíme a vy si pak nad plameny Ohniště pro 12 měsíčků po směru hodinových ručiček rychlostí 10 otáček za minutu párek opékáte. Zvládne téměř každý, zkuste si to...