Aktuální info a kontakty

Cestovní pas a Vstupní víza Království perníku

Hledáte originální výlet pro děti i pro dospělé za hranice všedních dnů? Navštivte divadelní spolek KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic! Vstup na jeho území je povolen řádným členům (tzv. "domorodcům") s platným Cestovním pasem a ostatním (tzv. "cizincům") pouze na základě vstupního víza.

Zakoupením vstupního víza získáte právo zúčastnit se klubového zážitkového programu (happeningu) v roli, kterou si vyberete a ke které jako bonus (sociální zabezpečení) dostanete přiměřené rekvizity Divadla Království perníku (DKP).

Minimální výše vstupního víza bez DKP činí 30 Kč/osoba jakéhokoliv věku. Umožňuje pouze vstoupit na území Království perníku, využít WC a jako "kompars" pozorovat, jak ostatní domorodci a cizinci hrají ochotnické divadlo.

 Vstupní vízum Zážitková role Bonus (DKP na spotřební rekvizity)
 ZDARMA
domorodec ---
 30 Kč
kompars ---
 50 Kč
žebrák 10 dávek Království perníku (DKP)
doporučujeme 150 Kč *)
Jeníček či Mařenkaprogram Muzea perníku v Perníkové chaloupce  (vhodné pro dospělé a děti od 4 let věku, trvá cca hodinu)
 250 Kč
rytíř se sluhou
 50 dávek Království perníku
 500 Kč
hrabě s družinou
100 dávek Království perníku
*) při objednání prostřednictvím pravdivě vyplněného rezervačního formuláře pouze 100 Kč/osoba


K cca hodinovému programu Muzea perníku: zatímco pro malé "Jeníčky a Mařenky" je připraveno neobvyklé zamyšlení nad pohádkou "O perníkové chaloupce", dospělé zaujme historie perníkářského řemesla a pardubického perníku s předvedením tradičního řemesla v Perníkářské dílně Ježibaby, a také velká výstava mistrovských perníků z různých soutěží.

Kdo si hraje, nezlobí! Medové zážitky® z Perníkové chaloupky potěší všechny vaše smysly (zrak, hmat, sluch, čich i chuť) a smysl pro humor. V duchu české tradice ochotnického divadla a pohádek, zlé vrchnosti k nelibosti...

Podstatou happeningu pohádkového Království perníku® je kolektivní ochotnická divadelní produkce na motivy známých pohádek, literárních děl a filmů, přičemž bývají parodovány i státní byrokratické procedury (v zážitkovém programu „Jako do jiné země za hranice všedních dnů!“). Úřední řečí v Království perníku® je perníkovština, která se od současné spisovné češtiny odlišuje onikáním. Skutečnost, že „v Království perníku ® si nemohou nic koupit, ale mohou žebrat, prosit nebo poroučet, jsou-li hrabě“, zásadně odlišuje prostor divadelního klubu od okolní „ciziny“.

Z komunitního scénáře: "Království perníku ® je pohádkový ostrůvek svobody v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic. V Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou domorodci váženými občany.   [[: Prokazují se Cestovním pasem Království perníku ®, ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví. Král perníku a jeho družina se zvoleným správcem respektují práva a zvyky domorodého obyvatelstva, jež hlasováním spravuje věci společné. Na běžném i svátečním životě Království perníku se domorodci podílejí svojí aktivitou v jakékoli zážitkové roli (např. Ježibaba v Perníkové chaloupce peče perníky, u ohníčku sedí 12 Měsíčků a hádají se o počasí, Kantor vyučuje žebrání, Kdosi hrabe listí, Červená Karkulka se schovává před vlkem, Zahradník zalévá Pichlavou past na Růženku, Žebráci žebrají, Hrabě poroučí, ... ) a také svými dobrovolnými členskými příspěvky. Z nich Království perníku nakupuje většinu spotřebních rekvizit ze zahraničí a platí daně do ciziny, aby mělo klid a mohlo se radovat ze života. Každý se do komunitního happeningu může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je dovoleno! Proto také na hranicích Království perníku panuje velmi přísný režim „železné opony“, jež zabraňuje útokům vládnoucích loupežníků z ciziny a nechtěné imigraci. Emigrovat ven lze kdykoliv. Cizinec je vítán pouze, pokud si na Celnici vybere svoji životní roli v tomto pohádkovém světě, podřídí se zcela tradicím i vůli domorodců a zaplatí vstupní vízum. Je zabezpečen rekvizitami sociálního systému životních dávek Divadla Království perníku (DKP). Zatímco žebrák pak může žebrat, co hrdlo ráčí a na co mu dávky stačí, hrabě může přijít i s družinou a třeba si poručit i perníkovou chalupu včetně stavebního pozemku, čísla popisného a Výpisu z Katastru perníkových nemovitostí. Azylová politika pro cizince je sice velmi vstřícná, avšak důsledně vyžaduje respektování tradic, odsouhlasení právního řádu a poskytnutí osobních údajů do Perníkové matriky. Tak se z cizinců stanou domorodci, co v Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou váženými občany. :]] Repetition Senza Fine ..."

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem zážitkového programu (happeningu), jenž se koná takřka denně (dopoledne i odpoledne) a v němž si účast můžete rezervovat se slevou 33% na www.kralovstvi.cz/rezervace. Věnujeme vám i Cestovní pas Království perníku.

Klubovna není prodejna a EET se nevztahuje na členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (tzv. životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu zapsaného spolku.

Prima Česko: Perníková chaloupka

Audiovizuální pozvánka

Reportáž CNN Prima News srozumitelně představila zážitkový program Království perníku ve verzi pro děti.

Království perníku

Kontakty, umístění

Perníkovou chaloupku najdete v lese v blízkosti hradu Kunětická hora u Pardubic.
Cestovní pas Království perníku

Registrace Cestovního pasu

Potvrzuje, že jeho držitel se stal řádným členem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. (tzv. "domorodcem") a že je pod jeho ochranou.
Košík

Neziskový Eshop

Pro úhradu zážitkových programů, spotřebních rekvizit, suvenýrů, vstupních víz (členských příspěvků) a finančních darů neziskovému KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jehož činnost řídí spolková samospráva dle platných Stanov.

Komise

Výroční zprávy Království perníku

Podrobné informace o činnosti a hospodaření zapsaného spolku