Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem internetové rezervace

 1. Uděluji tímto souhlas spolku KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. , se sídlem v oploceném areálu Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52, IČ: 06622089, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, číslo 11535 (dále jen „Klub“), aby v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovával tyto osobní údaje (dále jen „povinné údaje“):

  jméno, příjmení, e-mail, telefon, heslo,

  a také následující osobní údaje (dále jen „nepovinné údaje“), pokud je subjekt údajů Klubu uvedl:

  organizace, IČO, DIČ, ulice a čp., obec, PSČ.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je možnost internetové rezervace míst v klubových programech. Tyto programy mají omezenou kapacitu a mohou být dodatečně změněny či zrušeny (např. z technických důvodů). Proto je nutné zpracovávat povinné údaje. Klub tak může kontaktovat subjekt údajů o jeho rezervacích a změnách v programu. Klub také může ověřovat platnost osobních údajů pomocí zpráv na e-mail nebo kontaktovat subjekt údajů telefonicky za účelem omezení záměrného blokování míst na klubových akcích bez jejich využití. Heslo umožní, aby subjekt údajů sám zrušil svojí rezervaci, pokud jí nebude moct využít.

  Nepovinné údaje urychlí proces vystavení dokladu o zaplacení členského příspěvku.

 3. Správcem osobních údajů bude Klub. Zpracování osobních údajů bude prováděno elektronicky/ručně. Přístup k těmto údajům budou mít pouze konkrétní osoby pověřené statutárním orgánem Klubu.
  Heslo je ukládáno v zašifrované podobě. Přesto doporučujeme zvolit heslo, které nepoužíváte pro jiné služby!

 4. Osobní údaje pro Klub mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel softwaru INFOSYSTEM s.r.o.,
  • společnost KAM NA PARDUBICKU s.r.o., která je správcem Klubu,
  • další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Klub nevyužívá.

 5. Beru na vědomí, že v souladu s GDPR mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 6. Klub může zpracovávat osobní údaje po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.

 7. Beru na vědomí, že jsou zpracovávány také přístupové a lokalizační osobní údaje uživatele při využívání služeb informačního a rezervačního systému na webových stránkách klubu. Jedná se o údaje telekomunikačního provozu jako je IP adresa, časové údaje či cookies, které nejsou svou povahou přímo přiřaditelné k uživateli, ale jejich zpracováním a přiřazením k údajům vlastněným třetími osobami by mohlo dojít k identifikaci uživatele. Tyto údaje představují jasný a nezvratný důkaz o faktech a úkonech uživatele vůči klubu a nebo třetím osobám; mají naprosto důvěrný charakter a mohou být předloženy a nebo poskytnuty pouze na žádost subjektů, které jsou k tomu výslovně oprávněny zákonem.
  Tyto údaje se používají pouze pro anonymní statistické informace týkající se využívání dané služby a pro kontrolu její správné funkce. Tyto údaje jsou uchovány po nezbytně nutné období v souladu s platnými právními předpisy upravujícími danou oblast.

Poslední změna 28.02.2018 v 13:10 hodin