Vážení přátelé,
již jsme po koronavirové pauze obnovili činnost a těšíme se na setkání s vámi. Rezervujte si vstupní vízum na konkrétní den a čas.


Klub Království perníku ®

Klub Království perníku ®
Král perníku Pavel Janoš při korunovaci na svatého Václava 2009

Česká republika dne 22. 11. 2017 oficiálně uznala právní existenci KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. - pohádkového „ostrůvku svobody“ na soukromých pozemcích kolem Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Vstup na jeho území je povolen řádným členům (tzv. "domorodcům") s platným Cestovním pasem a ostatním pouze na základě vstupního víza, které vydává Celní správa KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® na hranicích veřejného prostranství České republiky a na jeho ambasádách.

Od soboty 3. 3. 2018 se můžete aktivně účastnit jeho zážitkových programů (happeningu). Zakoupením vstupního víza návštěvník (tedy "cizinec") potvrzuje, že ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví, a že respektuje práva a zvyky domorodého obyvatelstva. Stane se anonymním členem klubu Království perníku, z.s., v roli, kterou si sám vybere (kompars, žebrák, Jeníček nebo Mařenka, tulák či turista, kantor se žáky, kupec, statkář, rytíř se sluhou, hrabě s družinou,...), a ke které jako bonus dostane přiměřené životní dávky Království perníku (DKP). Jejich hodnotu pak bude moci vyžebrat, vyprosit, objednat anebo poručit za jídlo, pití, perníky, upomínkové předměty a různé aktivity... DKP lze jednoduše přirovnat ke stravenkám, k poukázkám, k důchodu nebo ke královské měně či penězům v aktuálním kurzu 1 DKP = 5 CZK.

Minimální výše vstupního víza bez DKP činí 20 Kč/osoba jakéhokoliv věku. Umožňuje pouze vstoupit na území Království perníku, využít WC a jako "kompars" pozorovat, jak ostatní domorodci a cizinci žebrají, prosí a poroučejí spotřební rekvizity za DKP a CZK.

Kdo si hraje, nezlobí! Medové zážitky ® z Perníkové chaloupky potěší všechny vaše smysly (zrak, hmat, sluch, čich i chuť) a smysl pro humor. V duchu české tradice ochotnického divadla a pohádek, zlé vrchnosti k nelibosti...

Upozorňujeme, že platby kartou u nás nejsou zatím možné!

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem zážitkového programu (happeningu), jenž se koná takřka denně (dopoledne i odpoledne) a v němž si účast můžete rezervovat na www.kralovstvi.cz/rezervace.

Klubovna není prodejna a EET se nevztahuje na členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (tzv. životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu zapsaného spolku.
Výroční zprávy Království
Podrobné informace o činnosti a hospodaření spolku.
Jediná cizina v tuzemsku
Království perníku ®
Babišovský závazek
V Rábech 25. 2. 2020 k výročí Vítězného února
Happening Království perníku
Zážitkový program, do kterého se každý účastník může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností.
Ambasády Království perníku
Pomáhají naplňovat účel zapsaného spolku a rozšiřovat jeho členskou základnu.
Vstupní vízum anonymní
Umožňuje jeden vstup do Království perníku, z. s., pro jeho testovacího člena (tzv. "cizince").
Pas Království perníku ®
Potvrzuje, že jeho držitel se stal řádným členem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. (tzv. "domorodcem") a že je pod jeho ochranou.
Celnice Království perníku ®
Cizinče, ráčejí počkat na celníka, který přijde, až to stihne.
Dávky Království perníku ®
Sociální systém s životními dávkami Království perníku (DKP) se postará o každého cizince (anonymního testovacího člena zapsaného spolku).
Víza Království perníku ®
Důležité upozornění v řeči domorodého obyvatelstva Království perníku, z. s., a pro cizince z Čech, Německa a Anglie
Zahájení Království perníku ®
Tisková zpráva k otevření jubilejní 15. sezóny Muzea perníku v Perníkové chaloupce
Komunita Království perníku
Komunitní motto: "Cizinče, ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají!"
Suverenita Království perníku
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je nepodnikající samosprávnou (self-governing) organizací na soukromých pozemcích, jež se řídí Stanovami a nepodléhá kontrole státních úřadů a institucí.
Logo Království perníku ®
Autorka: Veronika Kovářová, Caracal
Dotace v Království perníku
Úřední vyhláška k zamyšlení
Železná opona Království
POZOR! Hraniční pásmo. Do privátního klubu Království perníku ® je vstup jen na povolení (po úhradě vstupního víza).
Klubovna Království perníku
Sídlo klubu (klubovna): Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52
Perníkov ® Království perníku
Dům č. p. 1 z roku 2005 v ulici Pavla Janoše na katastrálním území Perníkov ®, které je hlavním městem Království perníku
Úplatek v Království perníku
Komu chybějí životní dávky, může dát úplatek v cizí měně
Stanovy Království perníku
Klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byl dne 22. 11. 2017 zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535 a bylo mu přiděleno IČ 06622089

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz