Klub Království perníku®

Klub Království perníku®
Král perníku Pavel Janoš při korunovaci na svatého Václava 2009

Česká republika dne 22. 11. 2017 oficiálně uznala právní existenci KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. - pohádkového „ostrůvku svobody“ v moři zeleně na soukromých pozemcích kolem Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Vstup na jeho území je povolen řádným členům (tzv. "domorodcům") s platným Cestovním pasem a ostatním pouze na základě vstupního víza, které vydává Celní správa KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® na hranicích veřejného prostranství České republiky a na jeho ambasádách.

Od soboty 3. 3. 2018 se můžete aktivně účastnit jeho zážitkových programů (divadelního happeningu). Zakoupením vstupního víza návštěvník (tedy "cizinec") potvrzuje, že ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví, a že respektuje práva a zvyky domorodého obyvatelstva. Stane se anonymním členem klubu Království perníku, z.s., v roli, kterou si sám vybere (kompars, žebrák, Jeníček nebo Mařenka, tulák či turista, kantor se žáky, kupec, statkář, rytíř se sluhou, hrabě s družinou,...), a ke které jako bonus dostane přiměřené rekvizity Divadla Království perníku (DKP).

Minimální výše vstupního víza bez DKP činí 20 Kč/osoba jakéhokoliv věku. Umožňuje pouze vstoupit na území Království perníku, využít WC a jako "kompars" pozorovat, jak ostatní domorodci a cizinci žebrají, prosí a poroučejí spotřební rekvizity za DKP.

Kdo si hraje, nezlobí! Medové zážitky® z Perníkové chaloupky potěší všechny vaše smysly (zrak, hmat, sluch, čich i chuť) a smysl pro humor. V duchu české tradice ochotnického divadla a pohádek, zlé vrchnosti k nelibosti...

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem zážitkového programu (happeningu), jenž se koná takřka denně (dopoledne i odpoledne) a v němž si účast můžete rezervovat na www.kralovstvi.cz/rezervace.

Klubovna není prodejna a EET se nevztahuje na členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných divadelních rekvizit a ostatních nákladů s realizací účelu zapsaného spolku.

Výroční zprávy Království

Výroční zprávy Království

Podrobné informace o činnosti a hospodaření spolku.
Škola komunikačních dovedností

Škola komunikačních dovedností

Chcete se zdokonalit v mluveném a nonverbálním projevu před skupinou cizích lidí?

Spolkový dům Království

Spolkový dům Království

Království perníku® je pohádkový ostrůvek svobody v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic: vlevo Perníková chaloupka® (Lovčí zámeček z roku 1882), napravo Spolkový dům Ráby (Palác krále Kazisvěta II. z éry rozvinutého socialismu).

Svatební obřady

Svatební obřady

Zážitkový program sui generis.
Bez diskriminace neočkovaných

Bez diskriminace neočkovaných

Cizinče, ráčejí mít zážitky, jaké si udělají.

Divadelní scéna Království perníku®

Divadelní scéna Království perníku®

Nejpodrobnější mapa Království perníku® a celého světa, kterou průběžně upravuje a doplňuje velká komunita dobrovolníků podobně jako Wikipedii.

Neziskový Eshop

Neziskový Eshop

Pro úhradu zážitkových programů, spotřebních rekvizit, suvenýrů, vstupních víz (členských příspěvků) a finančních darů neziskovému KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jehož činnost řídí spolková samospráva dle platných Stanov.

Podporujeme petici lékařů

Podporujeme petici lékařů

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize z 1. 10. 2020
Pod vánoční stromeček: Azylový balíček

Pod vánoční stromeček: Azylový balíček

Objednejte si předplatné zážitkového programu bez noclehu či s ubytováním v originálním dárkovém balení Království perníku® a s řadou bonusů.

Jediná cizina v tuzemsku

Jediná cizina v tuzemsku

Království perníku® v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic

Happening Království perníku

Happening Království perníku

Zážitkový program, do kterého se každý účastník může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností.
Ambasády Království perníku

Ambasády Království perníku

Pomáhají naplňovat účel zapsaného spolku a rozšiřovat jeho členskou základnu.
Vstupní vízum anonymní

Vstupní vízum anonymní

Umožňuje jeden vstup do Království perníku, z. s., pro jeho testovacího člena (tzv. "cizince").
Pas Království perníku®

Pas Království perníku®

Potvrzuje, že jeho držitel se stal řádným členem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. (tzv. "domorodcem") a že je pod jeho ochranou.
Celnice Království perníku®

Celnice Království perníku®

Cizinče, ráčejí počkat na celníka, který přijde, až to stihne.
Rekvizity Divadla Království perníku®

Rekvizity Divadla Království perníku®

Sociální systém s rekvizitami Divadla Království perníku (DKP) se postará o každého cizince (anonymního testovacího člena zapsaného spolku).
Víza Království perníku®

Víza Království perníku®

Důležité upozornění v řeči domorodého obyvatelstva Království perníku, z. s., a pro cizince z Čech, Německa a Anglie
Zahájení Království perníku®

Zahájení Království perníku®

Tisková zpráva k otevření jubilejní 15. sezóny Muzea perníku v Perníkové chaloupce
Komunita Království perníku

Komunita Království perníku

Komunitní motto: "Cizinče, ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají!"
Suverenita Království perníku

Suverenita Království perníku

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je nepodnikající samosprávnou (self-governing) organizací na soukromých pozemcích, jež se řídí Stanovami a nepodléhá kontrole státních úřadů a institucí.
Logo Království perníku®

Logo Království perníku®

Autorka: Veronika Kovářová, Caracal
Dotace v Království perníku

Dotace v Království perníku

Úřední vyhláška k zamyšlení
Železná opona Království

Železná opona Království

POZOR! Hraniční pásmo. Do privátního klubu Království perníku ® je vstup jen na povolení (po úhradě vstupního víza).
Klubovna Království perníku

Klubovna Království perníku

Sídlo klubu (klubovna): Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52
Perníkov® Království perníku

Perníkov® Království perníku

Dům č. p. 1 z roku 2005 v ulici Pavla Janoše na katastrálním území Perníkov ®, které je hlavním městem Království perníku®

Úplatek v Království perníku®

Úplatek v Království perníku®

Komu chybějí životní dávky, může dát úplatek v cizí měně
Stanovy Království perníku

Stanovy Království perníku

Klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byl dne 22. 11. 2017 zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535 a bylo mu přiděleno IČ 06622089
Korunovace Krále perníku®

Korunovace Krále perníku®

Fotograf Jan Saudek a korunovaný Král perníku® dne 28. 9. 2009