Klub Království perníku®

Království perníku 2009
Král perníku Pavel Janoš při korunovaci na svatého Václava 2009

Česká republika dne 22. 11. 2017 oficiálně uznala právní existenci KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. - pohádkového „ostrůvku svobody“ v moři zeleně na soukromých pozemcích kolem Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Vstup na jeho území je povolen řádným členům (tzv. "domorodcům") s platným Cestovním pasem a ostatním pouze na základě vstupního víza, které vydává Celní správa KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® na hranicích veřejného prostranství České republiky a na jeho ambasádách.

Od soboty 3. 3. 2018 se můžete aktivně účastnit jeho zážitkových programů (divadelního happeningu). Zakoupením vstupního víza návštěvník (tedy "cizinec") potvrzuje, že ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví, a že respektuje práva a zvyky domorodého obyvatelstva. Stane se anonymním členem klubu Království perníku, z.s., v roli, kterou si sám vybere (kompars, žebrák, Jeníček nebo Mařenka, tulák či turista, kantor se žáky, kupec, statkář, rytíř se sluhou, hrabě s družinou,...), a ke které jako bonus dostane přiměřené rekvizity Divadla Království perníku (DKP).

Minimální výše vstupního víza bez DKP činí 30 Kč/osoba jakéhokoliv věku. Umožňuje pouze vstoupit na území Království perníku, využít WC a jako "kompars" pozorovat, jak ostatní domorodci a cizinci žebrají, prosí a poroučejí spotřební rekvizity za DKP.

Kdo si hraje, nezlobí! Medové zážitky® z Perníkové chaloupky potěší všechny vaše smysly (zrak, hmat, sluch, čich i chuť) a smysl pro humor. V duchu české tradice ochotnického divadla a pohádek, zlé vrchnosti k nelibosti...

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem zážitkového programu (happeningu), jenž se koná takřka denně (dopoledne i odpoledne) a v němž si účast můžete rezervovat na www.kralovstvi.cz/rezervace.

Klubovna není prodejna a EET se nevztahuje na členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných divadelních rekvizit a ostatních nákladů s realizací účelu zapsaného spolku.

Komise

Výroční zprávy Království

Podrobné informace o činnosti a hospodaření spolku.
Perníková chaloupka

Škola komunikačních dovedností

Chcete se zdokonalit v mluveném a nonverbálním projevu před skupinou cizích lidí?

Království perníku

Spolkový dům Království

Království perníku® je pohádkový ostrůvek svobody v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic: vlevo Perníková chaloupka® (Lovčí zámeček z roku 1882), napravo Spolkový dům Ráby (Palác krále Kazisvěta II. z éry rozvinutého socialismu).

Spolková svatba

Svatební obřady

Zážitkový program sui generis.
Celnice Království perníku

Bez diskriminace neočkovaných

Cizinče, ráčejí mít zážitky, jaké si udělají.

OpenStreetMap

Divadelní scéna Království perníku®

Nejpodrobnější mapa Království perníku® a celého světa, kterou průběžně upravuje a doplňuje velká komunita dobrovolníků podobně jako Wikipedii.

Košík

Neziskový Eshop

Pro úhradu zážitkových programů, spotřebních rekvizit, suvenýrů, vstupních víz (členských příspěvků) a finančních darů neziskovému KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jehož činnost řídí spolková samospráva dle platných Stanov.

Rouška

Podporujeme petici lékařů

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize z 1. 10. 2020
Pod vánoční stromeček: Azylový balíček!

Pod vánoční stromeček: Azylový balíček

Objednejte si předplatné zážitkového programu bez noclehu či s ubytováním v originálním dárkovém balení Království perníku® a s řadou bonusů.

Království perníku - jediná cizina v tuzemsku!

Jediná cizina v tuzemsku

Království perníku® v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic

Perníková chaloupka

Happening Království perníku

Zážitkový program, do kterého se každý účastník může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností.
Ambasáda Království perníku

Ambasády Království perníku

Pomáhají naplňovat účel zapsaného spolku a rozšiřovat jeho členskou základnu.
Vstupní vízum anonymní

Vstupní vízum anonymní

Umožňuje jeden vstup do Království perníku, z. s., pro jeho testovacího člena (tzv. "cizince").
Cestovní pas Království perníku

Pas Království perníku®

Potvrzuje, že jeho držitel se stal řádným členem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. (tzv. "domorodcem") a že je pod jeho ochranou.
Celnice Království perníku

Celnice Království perníku®

Cizinče, ráčejí počkat na celníka, který přijde, až to stihne.
DKP

Rekvizity Divadla Království perníku®

Sociální systém s rekvizitami Divadla Království perníku (DKP) se postará o každého cizince (anonymního testovacího člena zapsaného spolku).
Upozornění na stojce s programem Království perníku

Víza Království perníku®

Důležité upozornění v řeči domorodého obyvatelstva Království perníku, z. s., a pro cizince z Čech, Německa a Anglie
Království perníku

Zahájení Království perníku®

Tisková zpráva k otevření jubilejní 15. sezóny Muzea perníku v Perníkové chaloupce
Sousedské slavnosti 2008

Komunita Království perníku

Komunitní motto: "Cizinče, ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají!"
Království perníku

Suverenita Království perníku

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je nepodnikající samosprávnou (self-governing) organizací na soukromých pozemcích, jež se řídí Stanovami a nepodléhá kontrole státních úřadů a institucí.
Království perníku

Logo Království perníku®

Autorka: Veronika Kovářová, Caracal
Dotace bez práce

Dotace v Království perníku

Úřední vyhláška k zamyšlení
Království perníku

Železná opona Království

POZOR! Hraniční pásmo. Do privátního klubu Království perníku ® je vstup jen na povolení (po úhradě vstupního víza).
Klubovna Království perníku

Klubovna Království perníku

Sídlo klubu (klubovna): Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52
Chaloupka - autor: Dagmar Beskydová, královna perníku 2005, firma Pavel Janoš

Perníkov® Království perníku

Dům č. p. 1 z roku 2005 v ulici Pavla Janoše na katastrálním území Perníkov ®, které je hlavním městem Království perníku®

Životní dávky v Království perníku

Úplatek v Království perníku®

Komu chybějí životní dávky, může dát úplatek v cizí měně
Registrace spolku

Stanovy Království perníku

Klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byl dne 22. 11. 2017 zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535 a bylo mu přiděleno IČ 06622089
Království perníku 2009

Korunovace Krále perníku®

Fotograf Jan Saudek a korunovaný Král perníku® dne 28. 9. 2009