Výroční zprávy Království perníku

Výroční zprávy Království perníku
Podrobné informace o činnosti a hospodaření zapsaného spolku

Ačkoliv KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., nemusí ze zákona vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu, neboť mu takovou povinnost neukládá zákon č. 89/2012, občanský zákoník, a ani nedosahuje parametrů v ust. § 20 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období), vyhotovilo Výroční zprávy o své činnosti ze své vůle a především pro své členy.