PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Výroční zprávy Království perníku

Komise
Podrobné informace o činnosti a hospodaření zapsaného spolku

Ačkoliv KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., nemusí ze zákona vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu, neboť mu takovou povinnost neukládá zákon č. 89/2012, občanský zákoník, a ani nedosahuje parametrů v ust. § 20 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období), vyhotovilo Výroční zprávy o své činnosti ze své vůle a především pro své členy.

Kolaudační slavnost ZŠ V Pohybu

Výroční zpráva 2023 Království perníku, z.s.

Bohatá celoroční činnost vyvrcholila na jaře Kolaudační slavností ZŠ V Pohybu, která z Pardubic přesídlila do Spolkového domu Království perníku, a na podzim oslavou 20. výročí projektu Perníkové chaloupky v Lovčím zámečku.
Baron Richard Drasche-Wartinberg ve vláčku KR-EXPRES

Výroční zpráva 2022 Království perníku, z.s.

Nejvýznamnější spolkovou událostí roku 2022 se stala oslava 140. výročí Lovčího zámečku (1882) v Rábech, v němž zapsaný spolek sídlí a organizuje zážitkové programy Muzea perníku v Perníkové chaloupce na území Království perníku.

Azylový balíček Království perníku

Výroční zpráva 2021 Království perníku, z.s.

4. sezónu zážitkových programů, kterou lze charakterizovat klíčovým slovem „azyl“ a symbolem Azylový balíček, mohl spolek zahájit teprve až 22. května 2021 - po více než půlroční přestávce, způsobené chaoticky vydávanými vládními zákazy...

Ježibaba s rouškou

Výroční zpráva 2020 Království perníku, z.s.

Byl to rok systematicky šířeného strachu a absurdních vládních rozhodnutí, jež měla prý omezit šíření koronaviru, ale postrádala smysl a logické zdůvodnění a cíleně zasahovala zvláště malé živnosti, školství a celou oblast kultury...

Celnice Království perníku

Výroční zpráva 2019 Království perníku, z.s.

V návaznosti na zážitkový program (divadelní happening) spolek začal rozvíjet činnost „nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem.“

Království perníku

Výroční zpráva 2018 Království perníku, z.s.

Spolek navázal na čtrnáctiletou historii projektu Perníkové chaloupky, přičemž ho rozšířil na kolektivní ochotnický divadelní happening na motivy známých pohádek, literárních děl a filmů, odehrávající se na území celého oploceného areálu.