Výroční zprávy Království perníku

Výroční zprávy Království perníku
Podrobné informace o činnosti a hospodaření zapsaného spolku

Ačkoliv KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., nemusí ze zákona vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu, neboť mu takovou povinnost neukládá zákon č. 89/2012, občanský zákoník, a ani nedosahuje parametrů v ust. § 20 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období), vyhotovilo Výroční zprávy o své činnosti ze své vůle a především pro své členy.

Výroční zpráva 2022 Království perníku, z.s.

Výroční zpráva 2022 Království perníku, z.s.

Nejvýznamnější spolkovou událostí roku 2022 se stala oslava 140. výročí Lovčího zámečku (1882) v Rábech, v němž zapsaný spolek sídlí a organizuje zážitkové programy Muzea perníku v Perníkové chaloupce na území Království perníku.

Výroční zpráva 2021 Království perníku, z.s.

Výroční zpráva 2021 Království perníku, z.s.

4. sezónu zážitkových programů, kterou lze charakterizovat klíčovým slovem „azyl“ a symbolem Azylový balíček, mohl spolek zahájit teprve až 22. května 2021 - po více než půlroční přestávce, způsobené chaoticky vydávanými vládními zákazy...

Výroční zpráva 2020 Království perníku, z.s.

Výroční zpráva 2020 Království perníku, z.s.

Byl to rok systematicky šířeného strachu a absurdních vládních rozhodnutí, jež měla prý omezit šíření koronaviru, ale postrádala smysl a logické zdůvodnění a cíleně zasahovala zvláště malé živnosti, školství a celou oblast kultury...

Výroční zpráva 2019 Království perníku, z.s.

Výroční zpráva 2019 Království perníku, z.s.

V návaznosti na zážitkový program (divadelní happening) spolek začal rozvíjet činnost „nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem.“

Výroční zpráva 2018 Království perníku, z.s.

Výroční zpráva 2018 Království perníku, z.s.

Spolek navázal na čtrnáctiletou historii projektu Perníkové chaloupky, přičemž ho rozšířil na kolektivní ochotnický divadelní happening na motivy známých pohádek, literárních děl a filmů, odehrávající se na území celého oploceného areálu.