Pas Království perníku®

Cestovní pas Království perníku
Potvrzuje, že jeho držitel se stal řádným členem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. (tzv. "domorodcem") a že je pod jeho ochranou.

Domorodec je oprávněn vracet se na území Království perníku ® přes Celnici (v jejích úředních hodinách), avšak nemusí platit vstupní víza jako tzv. "cizinci" (anonymní členové spolku). Platí pouze dobrovolné členské příspěvky (tzv. úplatky) k úhradě spotřebních rekvizit, které při komunitním zážitkovém programu ve své roli prožije, vypije, sní a spotřebuje.

Navíc budou domorodcům do Cestovního pasu Království perníku ® nalepována a orazítkována vstupní víza do některých zahraničních destinací na území ČR (hrady, zámky, muzea,...), a to za těch nejvýhodnějších podmínek, na které jednotlivci či rodina nedosáhnou.

Co ještě dodat? Snad jenom ujištění, že ze zákona členové za případné dluhy zapsaného spolku neručí .

POUČENÍ: Tento pas je nepřenosný, platí pro fyzickou osobu výše uvedeného jména, příjmení a data narození. Bez registrace na www.kralovstvi.cz, registračního čísla a ověřovacího kódu jsou výše uvedené údaje neplatné.
Cestovní pas Království perníku

Registrace Cestovního pasu

Proč se stát řádným členem (tzv. "domorodcem") KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.