Škola komunikačních dovedností

Perníková chaloupka

Chcete se zdokonalit v mluveném a nonverbálním projevu před skupinou cizích lidí?

Zapsaný spolek Království perníku organizuje vzdělávací program zejména pro studující středních a vysokých škol, kteří si mohou nově nabyté teoretické znalosti ověřit praxí v dohodnutých dnech před účastníky zážitkových programů v areálu Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic. Škola komunikačních dovedností jim pomáhá nejenom v přípravě na budoucí povolání, ale aktivním studentům po splnění podmínek zápočtu zlepšuje jejich aktuální finanční a sociální situaci vyplacením stipendií z členských příspěvků odborové organizace. Ta již ve 3. čtvrtletí 2023 přesáhla 70 tisíc Kč, rozpočet na rok 2024 pro ně rezervuje částku minimálně 500 tisíc Kč. Školné je pro členy spolku ZDARMA.

Celnice Království perníku

Vzdělávací program Království perníku obsahuje:

  • teoretickou přípravu komunikační strategie
  • studium scénářů pro komunikační situace
  • odborné vedení komunikačních dovedností
  • procvičování a získávání komunikační praxe

Sousedské slavnosti 2011

Zájemci a zájemkyně starší 15 let se mohou hlásit na telefonu 602 413 134 k dalšímu osobnímu jednání.