Škola komunikačních dovedností

Perníková chaloupka

Chcete se zdokonalit v mluveném a nonverbálním projevu před skupinou cizích lidí?

Zapsaný spolek Království perníku organizuje vzdělávací program zejména pro studující středních a vysokých škol, kteří si mohou nově nabyté teoretické znalosti ověřit praxí v dohodnutých dnech (obvykle 1 víkend či o prázdninách 6 dnů v měsíci) před účastníky zážitkových programů v areálu Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic, přičemž student si může termín vyměnit se svým spolužákem, avšak odpovídá za jeho obsazení.

Škola komunikačních dovedností jim pomáhá nejenom v přípravě na budoucí povolání, ale aktivním studentům po splnění podmínek zápočtu (za organizaci skupiny 0-30 bodů, jazykovou správnost 0-30 bodů, hlasitost a artikulaci 0-30 bodů, znalost scénáře 0-30 bodů, osobní zaujetí 0-30 bodů a za týmovou či termínovou odpovědnost 0-30 bodů) zlepšuje jejich aktuální finanční a sociální situaci vyplácením měsíčních stipendií (v průměru cca 35 tisíc Kč/rok pro každého studenta) z členských příspěvků odborové organizace, které jsou dle § 4 odst. 1k3) zákona č. 586/1992 Sb. osvobozeny od daně z příjmů. Školné je pro členy spolku ZDARMA.

Celnice Království perníku

Vzdělávací program Království perníku obsahuje:

  • teoretickou přípravu komunikační strategie
  • studium scénářů pro komunikační situace
  • odborné vedení komunikačních dovedností
  • procvičování a získávání komunikační praxe

Sousedské slavnosti 2011

Zájemci a zájemkyně starší 15 let, kteří chtějí být součástí týmu, se mohou hlásit na telefonu 602 413 134 k dalšímu osobnímu jednání.