Škola komunikačních dovedností

Škola komunikačních dovedností

Chcete se zdokonalit v mluveném a nonverbálním projevu před skupinou cizích lidí?

Zapsaný spolek Království perníku připravuje vzdělávací program zejména pro studující středních a vysokých škol, kteří si budou moci nově nabyté teoretické znalosti ověřit praxí v dohodnutých dnech před účastníky zážitkových programů v areálu Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic. Škola komunikačních dovedností jim pomůže nejenom v přípravě na budoucí povolání, ale aktivním studentům po splnění podmínek zápočtu zlepší jejich aktuální finanční a sociální situaci vyplacením stipendií z členských příspěvků odborové organizace. Školné je ZDARMA.

Celnice Království perníku

Vzdělávací program Království perníku obsahuje:

  • teoretickou přípravu komunikační strategie
  • studium scénářů pro komunikační situace
  • odborné vedení komunikačních dovedností
  • procvičování a získávání komunikační praxe

Sousedské slavnosti 2011

Zájemci a zájemkyně starší 15 let se mohou hlásit na telefonu 602 413 134 k dalšímu osobnímu jednání.