PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Logo Království perníku®

Království perníku
Autorka: Veronika Kovářová, Caracal

Slovní spojení KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® je registrovanou ochrannou známkou, zapsanou Úřadem průmyslového vlastnictví do rejstříku pod číslem 312126 s datem práva přednosti k 22.5.2009, grafický symbol byl registrován jako ochranná známka obrazová pod číslem zápisu 368571.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání.