Vyhledávání dokumentů

Pozn.: Formulář neobsahuje žádné povinné položky.

Objekt Úřední deska obce Petřvald

Počet nalezených dokumentů: 16


22.01.2015:

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů plánovaných obcí a financovaných z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Soubor: PDF (29 kB) [Petřvald]

04.01.2015:

Poskytnutí informace k projektu Optimalizace energetického hospodářství MŠ Petřvald

Soubor: PDF (47 kB) [Petřvald]

07.01.2014:

Investiční plány obce Petřvald na rok 2014

Soubor: PDF (42 kB) [Petřvald]

19.10.2013:

Zaslání informace o jmenném složení zastupitelstva obce Petřvald s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.

Soubor: PDF (38 kB) [Petřvald]

11.02.2013:

Žádost o poskytnutí informace - seznam investičních plánů obce pro rok 2013

Soubor: PDF (41 kB) [Petřvald]

24.02.2012:

Informace o plánovaných investičních akcích v obci Petřvald v roce 2012

Soubor: PDF (54 kB) [Petřvald]

11.01.2012:

Poskytnutí informace, zda Obec Petřvald plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů apod.

Soubor: PDF (50 kB) [Petřvald]

27.01.2011:

Poskytnutí informace o projektech, které budou realizovány v roce 2011 v Obci Petřvald

Soubor: PDF (47 kB) [Petřvald]

28.04.2009:

Poskytnutí informace o plánovaných rekonstrukcích (opravách) mateřských škol, základních škol, uzeí a jiných bytových či nebytových prostor ve vlastnictví obce a dále o výstavbě bytových nebo nebytových prostor v režii obce v roce 2009 v obci Petřvald

Soubor: DOC (31 kB) [Petřvald]

30.04.2008:

Stížnost na postup Obecního úřadu Petřvald při vyřizování žádosti o poskytnutí informace - fotokopie Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu domu s pečovatelskou službou včetně všech jejich příloh a dodatků.

Soubor: DOC (25 kB) [Petřvald]

30.04.2008:

Poskytnutí informace - Smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu domu s pečovatelskou službou včetně všech jejich příloh a dodatků

Soubor: DOC (24 kB) [Petřvald]

14.03.2008:

Poskytnutí informace ve věci bližšího rozpisu některých položek nájemného v DPS Petřvaldík

Soubor: DOC (28 kB) [Petřvald]

05.03.2008:

Poskytnutí informace o instalaci a provozu bezdrátového rozhlasu v obci

Soubor: DOC (29 kB) [Petřvald]

21.12.2007:

Poskytnutí informace o dotaci na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou Petřvaldík

Soubor: DOC (24 kB) [Petřvald]

10.12.2007:

Poskytnutí informace o čerpání dotací na životní prostředí

Soubor: DOC (22 kB) [Petřvald]

10.12.2007:

Poskytnutí informace o DPS Petřvaldík

Soubor: DOC (22 kB) [Petřvald]