Jupiterova kašna [ Kašna ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3557

Jupiterova kašna

parc.č. 116/14, NKP

Kašna stojí na dolní jižní straně Dolního náměstí poblíž kapucínského kostela Zvěstování Panny Marie.
Nádrž má čtvercový půdorys s okosenými rohy a je zdobena jednoduchou profilací. Uprostřed nádrže je na čtyřech pilířích hranolový kamenný podstavec reliéfně pojednaný bohatou ornamentální výzdobou se čtyřmi maskami vodních mužů na nároží, držících v ústech svazky květin. Na masivním podstavci původně stávala robustní socha sv. Floriána, kterou vytvořil stejně jako nádrž v roce 1707 Václav Render (1669-1733). Spolu s ním se na vzniku tohoto díla podíleli Jan Jakub Kniebandl a malíř František Arigone, autor polychromie původní sochy.
Socha sv. Floriána byla za necelých dvacet let po vybodování kašny snesena a přemístěna do městského dvora ve Skrbeni (parc.č. 83 ). Její místo zaujalo sousoší Jupitera s orlem, které je dílem sochaře Filipa Sattlera (1695-1738), je z let 1734-1735.
Socha Jupitera je v nadživotní velikosti. Postava římského boha Hromovládce stojí s vykročenou pravou nohou a levou rukou opřenou v bok, přidržuje přes celé tělo přehozený, bohatě řasený plášť a ve zvednuté pravé ruce svírá svazek blesků. U jeho nohou stojí orel s rozepjatými křídly.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kašna
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 13:35 hodin