Caesarova kašna [ Kašna ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3600

Caesarova kašna

Horní náměstí, parc.č. 116/2, NKP

Kašna stojí poblíž jihovýchodního nároží radnice, kde snad nahradila starší kašnu Spravedlnosti, která zde stávala od 16. století.
Půdorys kašny je pravidelný útvar, v němž se střídá šest konvexních úseků kruhu se šesti ostrými rohy. Vnější strana kamenné nádrže má kuželkovou profilaci. Uprostřed kašny jsou čtyři pilíře, na nichž osazeno imitované skalisko se dvěma vousatými vodními muži symbolizujícími soutok řek Moravy a Dunaje, z nichž jeden drží štít se znakem Moravy ( orlici ) a druhý štít se znakem Dolních Rakous ( pět letících orlů ). Nad nimi sousoší vzpínajícího se koně s jezdcem - římským vojevůdcem, domnělým zakladatelem města Olomouce, Gaiem Juliem Caesarem. Autorem kamenické části je Václav Render ( 1669 - 1733 ).
Sousoší je mistrovským kusem Jana Jiřího Schaubergera ( kolem 1700 -1744 ), které vytvořil během roku 1725. Předlohou mu byla jezdecká socha Konstantina Velikého od Gianlorenza Berniniho.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kašna
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 13:20 hodin