PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Boží muka

Kulturní památka č. 395/2
Poblíž památníku mezi lípami, parc. č. 4
Zděná omítaná hranolová boží muka, zbudovaná po roce 1866, součást areálu bojiště s památníkem.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:30 hodin