Kanovnická rezidence

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3761

Kanovnická rezidence

č.o. 5, parc.č. 201/1

Dům původně čtyřkřídlé palácové dispozice. Z barokního uličního křídla zůstala pouze průčelní zeď s kamenným portálem datovaným 1751. Zadní trakt při městské hradbě má středověké jádro, jehož zbytky (klenuté sklepy se dvěma kamennými portálky, lomený okosený postál v přízemí a řada nesourodých krakorců nesoucích předsazené patro), nasvědčují dvěma fázím gotické a goticko-renesanční výstavby. Východní část levého křídla domu pochází z konce 18. století, pravé boční křídlo bylo přestavěno v letech 1912 a 1930.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Kanovnická rezidence
Wurmova 588
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

LOKALIZACE

Typ záznamu: Palác nebo rezidence
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 01.04.2004 v 15:09 hodin