PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Areál dominikánského kláštera, při kostele sv. Michala

Areál dominikánského kláštera, při kostele sv. Michala
KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3773

Areál dominikánského kláštera, při kostele sv. Michala

Žerotínovo náměstí
Olomouc č.o. 1,
parc.č 646/1-4, 647

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 29.03.2004 v 22:07 hodin