PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Boží muka

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1735

Boží muka

Polní ul., na konci ulice směrem ke hřbitovu, parc.č. 842/1

Na stupni na soklu vysoký sloupek s okosenými hranami nese čtyřbokou kapličku s reliéfními výjevy na jednotlivých stranách: Ukřižování, Zmrtvýchvstání, Kristus na hoře Olivetské, Kristus apokalyptický. Kaplice je zakončená profilovanou římsou přecházející ve stříšku, z jejíhož středu vyrůstá krychlový soklík s čučkovitým útvarem. Renesanční práce z 20. let 16. století.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 13:50 hodin