Fort č. XXII

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1720/2

Fort č. XXII

(Lazecká ul.), parc.č. 490/1, 490/9

Permanentní fort, který typologicky patří k fortům č. II. ve Chvalkovicích a č. XX. v Křelově. Objekt z let 1854-1857 je vybudován na kruhovém půdorysu. Vlastní centrální objekt je ve tvaru prstence s vnitřním násvořím směrem k Olomouci uzavřeným mohutnou centrální zdí s vjezdovou bránou a ohozem. Stavba je cihelná doplněná opracovaným i neopracovaným kamenem (ostění, římsy,portály, podezdívky). Terénní modelace před a za fortem z větší části narušena novodobými úpravami.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 15:02 hodin