PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Boží muka

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1733

Boží muka

Tovární ul., parc.č. 560/3

Na hladkém hranolovém kamenném soklu osazen hranolový dřík s okosenými nárožími, miskovitě ukončenými. Na něm krychlový nástavec kapličky, členěný vpadlými čtvercovými poli a ukončený profilovanou římsou s půlkruhovým štítem a vloženou mušlí. Na třech stranách hlavice jsou vytesány reliéfy, na čtvrté již jen těžko čitelný nápis: chwalte pana boha/ za duszi/ leta 1. 5. 2. 7. / ten stwrtek po / svatych trzech / kralich zabit gest / tuto adam stolbassky z doloplaz. Reliéfy představují Ukřižování Krista s klečícím donátorem, renesanční kandelábrový motiv a kolčí štítek, který nese dva kosmé pruhy, v klenotu má helm a dvě ptačí hlavy za sebou, kolem dokola stylizovanou akantovou rozvilinu. Na dříku originálu dodatečně vytesaný letopočet 1883, pod nápisem 1802 Sloupová renesanční boží muka z roku 1527. Na místě stojící kopie z roku 1973, zhotovená Josefem Stárkem. Originál uložen v lapidáriu Vlastivědného muzea v Olomouci pod ev.č. L-68, č. 85/73.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 13:51 hodin