Hrobka rodiny Ottahalovy

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3865

Hrobka rodiny Ottahalovy

Ústřední hřbitov, skupina VIII., hrob č. 1

Vyvýšená architektonicky řešená hrobová plocha přizpůsobená nárožní poloze, vymezená obrubníkem s krátkým schodištěm na ose v nároží. V zadní straně obdélná deska na nízkém soklu s textem v levé části. Na ose desky předložena sochařská kompozice Živá voda. Pochází původně z nástěnné kašny v interiéru haly Primavesiho vily v Olomouci. Je dílem Antona Hanaka z let 1906 - 1908. Od roku 1926 byla v majetku rodiny Ottahalovy na zámku v Náměšti na Hané. Od roku 1942 na dnešním místě.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 10:31 hodin