Zámecký park

Kulturní památka č. 565/2
Parc.č. 77, 68/4, 69, 74, 402, 50/2, 73, 79
Anglický park s řadou cenných druhů dřevin, založený na počátku 19. století. Dnešní podobu získal na počátku 20. století.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 26.11.2003 v 09:42 hodin