PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Boží muka

Kulturní památka č. 609
Na rozcestí do Byškovce a Horního Újezda, proti čp. 177 a 190, parc. č. 1140
Zděná drobná barokní stavba trojbokého půdorysu z poloviny 18. století, bohatě členěná, se zlidovělým dekorem. V průčelní nice lidová socha P.Marie Bolestné, v dalších nikách sochy sv. Josefa a sv. Tadeáše.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:27 hodin