PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Boží muka

Kulturní památka č. 450
Olomoucká ul., parc. č. 5760/1, před domem čp. 352
Zděná omítaná hranolová boží muka. Barokní lidová stavba z roku 1702.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:32 hodin