Bývalý rabínský dům čp. 796

Kulturní památka č. 9 - 47
Pozemek parc. č. 195
Prohlášeno MK ČR pod 7.930/98 dne 25. 6. 1998.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 16.12.2003 v 10:29 hodin