PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

Městská knihovna Holešov [ Knihovna ]

Městská knihovna je součástí Městského kulturního střediska v Holešově, sídlí na nám. Dr. E. Beneše č. 17. Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a absenčně nebo prezenčně půjčuje knihy, mapy, časopisy, noviny, hudebniny, regionální, případně i jiné dokumenty. Knihovna poskytuje své služby na těchto pracovištích:

Od 25.10.2002 máte též možnost procházet knihovní databázi ve Vašem internetovém prohlížeči. Stačí zadat adresu knihy.mks.holesov.cz a rázem máte kompletní databázi knih jako na dlani.

v Městské knihovně nám. Dr. E. Beneše 17
půjčovna pro dospělé čtenáře se studovnou a čítárnou
půjčovna pro děti a mládež do 15 let
specializovaný úsek bibliograficko-informační služby /BIS/ a regionální literatury
na pobočkách
Novosady DPS: slouží pouze čtenářům důchodového věku a invalidním spoluobčanům
Všetuly ZŠ
Količín, Tučapy (místní části)
na místních lidových knihovnách
rozmístěných v okolí Holešova, Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Martinice, Míškovice, Němčice u Holešova, Lechotice, Ludslavice, Přílepy, Zahnašovice a Žeranovice.

Knihovna
Studovna

Čtenářem se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu. Po předložení občanského průkazu, podepsání čtenářské přihlášky a zaplacení zápisného 50,- Kč na kalendářní rok, studenti a důchodci 20,- Kč, se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

Děti do 15 let musí předložit písemný souhlas jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce na přihlášce, jímž dospělý přebírá za dítě plnou zodpovědnost a zaplacení zápisného 20,- Kč na kalendářní rok. Knihy v obou odděleních se půjčují na dobu 2 měsíců.

Knihovna vlastní k 31.12.1999 140 186 svazků, v loňském roce bylo vypůjčeno 99 759 svazků a knihovnu navštívilo 16 808 zájemců o služby knihovny.

V oddělené pro dospělé čtenáře je literatura beletristická, odborná, časopisy, denní tisk, je zde speciálně vyčleněna literatura věnující se protidrogové problematice i s informačními videokazetami. Vyřizujeme i objednávky knih, které knihovna nemá ve vlastním fondu a o které má čtenář zájem, z jiných knihoven v naší republice - tzv. MVS (Meziknihovní výpůjční služba). K dispozici je čtenářům i kopírka.

Náročné dotazy a požadavky čtenářů zpracovává bibliograficko-informační oddělení BIS a dále regionální pracoviště, ve kterém se shromaždují knihy a další tiskový materiál vztahující se k našemu regionu, především k Holešovu a jeho nejbližšímu okolí. V regionálním oddělení jsou uloženy i knihy z pozůstalosti holešovského pátera F. Alexe, které se podařilo zakoupit v antikvariátě. Tato pozůstalost obsahuje opravdu unikátní knihy: např. 57 vydání Babičky B. Němcové a to od prvních vydání v minulém století až po rok 1971, dále mnohá vydání Máchova Máje, Erbenovy Kytice, ilustrace K. Svolínského a pravděpodobně ucelené vydání Bezručova díla i s poznámkami i podpisy, které do knih vlastnoručně vepsal sám Petr Bezruč.

V oddělení pro dětské čtenáře je literatura pro všechny věkové skupiny. Pro lepší orientaci jsou knihy barevně rozlišené. Pro nejmenší čtenáře předškolního věku jsou určeny leporela, pohádky, říkadla, pro starší děti pohádky, pověsti, dobrodružné příběhy, příběhy o dětech, dívčí romány, básničky, odborné knihy např. o přírodě, dějinách, sportu a také časopisy. Dětem také slouží příruční knihovna obsahující encyklopedie, slovníky a atlasy. I dětští čtenáři mohou využít kopírky.


Oddělení pro dospělé

Od roku 1998 se datuje zahájení prací na automatizaci knihovny. Knihy se vkládají do počítačové databáze, tisknou se čárové kódy, které se nalepují do každé knihy. V letošním roce bude zahájen automatizovaný provoz v dětském oddělení, pak bude následovat oddělení pro dospělé čtenáře.

Nákup nových knih a jejich zpracování zajišťuje oddělení katalogizace. Součástí knihovny je i muzejní knihovna a knihy z pozůstalosti Dr. M. Očadlíka, které odkázal městu Holešovu.

V průběhu roku pořádá knihovna množství kulturních akcí pro veřejnost. Pečuje o rozvoj ostatních knihoven v obcích regionu. Spolupracuje se školami, školními družinami a řadou dalších organizací.

V městské knihovně v Holešově je umístěna odborná knihovna Dr. Mirko Očadlíka ( známého muzikologa, bývalého profesora Karlovy univerzity v Praze, který pocházel z Holešova).

Obsahuje 9 567 svazků odborné literatury. Převažují knihy z oblasti hudební vědy, literatura filozofická, právnická, literární vědy. Dále velké množství divadelních her, slovníky a encyklopedie, vzácné časopisy a sborníky z hudební oblasti. Knihy nejsou psány pouze v jazyce českém, ale také anglickém, německém, španělském, francouzském, maďarském, latinském. Najdeme zde i knihy v bulharštině, švédštině aj.

Knihovna obsahuje 2 700 notového materiálu. Hudbu klasickou, ale také moderní a dechovou, katalogy generální-literatury i not.

Dále katalogy tříděné tématicky, dle nejdůležitějších oborů, také jazykově.

V knihovně můžete najít i dokumentaci ze života Dr. Mirko Očadlíka, fotografie i dopisy a jeho odborné dílo.

V městské knihovně je dále umístěna odborná knihovna muzejní se 6 890 svazky. Fond této knihovny obsahuje převážně starou literaturu z oblasti regionu, fotografie, plakáty, sborníky a časopisy z oblasti muzejnictví, archeologie, vojenství. Dále obsahuje staré náboženské a modlitební knihy. Vzácné jsou knihy z oblasti přírodovědné a regionu. Je zde částečně zpracována i dokumentace města např. fotografie, různé drobné tisky apod.

Veškerá literatura z fondu Očadlíkové a muzejní knihovny se půjčuje pouze ve studovně na občanský průkaz.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městská knihovna Holešov
nám. Dr. E. Beneše 17
769 01 Holešov
Česko (CZ)
tel: (+420) 573 396 524 knihovna
(+420) 573 396 928 MKS Holešov

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mks.Holesov.cz
Typ záznamu: Knihovna
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 29.06.2005 v 09:48 hodin