Ledeburská zahrada

Ledeburská zahrada

Barokní dílo z 1. třetiny 18. století. Salla Terrena od neznámého autora, mytologické výjevy se zříceninami Pompejí.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.UNESCO.cz
Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: Kateřina Šormová (Kam na Pardubicku s.r.o.) org. 2, 23.08.2004 v 09:48 hodin