Cykloturistický výlet - "Bohyně na Kopanicích" [ Výlet ]

MOTTO:

Cykloturistický výlet - "Bohyně na Kopanicích"
Civilizací jen málo dotčená krajina Moravských Kopanic vám nabídne překrásné výhledy na pestrou mozaiku drobných políček, sadů, remízků a bělokarpatských luk - s orchidejemi. Kraj moravských kopanic je plný pověr a čarodějnictví, ale také lidových písní a krásných výšivek. K tajemstvím patří poklady z dob zbojnických a také některé prameny, studánky a mořská oka, které nikdy nevysychají ...

Při toulkách Bílými Karpaty lze ještě dnes spatřit i původní sušárny na ovoce. To byla teplá a voňavá místa pro koštování výborné místní slivovice a besedy sousedů. Některé pověsti hovoří o tom, že právě zde se občas zastavily i bytosti nadpřirozené.

V několika chalupách zde ještě dodnes žijí bohyně (pro místní čarodějnice). Nejznámější z nich jsou bohyně ze Žítkové. Setkat se s nimi dnes ale není snadné.

"Je to malé hnízdečko ta Žítková, vlastně jsou to jen kopanice, ale široko daleko známé. Vždyť zde bydlejí ...bohyně jenž nejen umějí léčit, nýbrž i vynajíti ukradené, začarované a nevyzpytatelné věci. Dovedou vyrovnávati spory a sváry, po případě je ale též dovedou způsobit a rozdmýchati. Dovedou pomáhat milencům neb zamilovaným ve všech jejich tužbách. Zkrátka a dobře, ony dovedou vše, všecinko, ony objasní vše". J. Hofer (1912).

Porcelanit z lomu Bučník u Rasové je dokladem jedné z dávných geologických epizod. Před několika desítkami milionů let zde do hornin usazených v dávném moři -pískovců a jílovců pronikly z hlubin země žhavé horniny - andezity. Na jejich vzájemném kontaktu vzniklo velmi pestré mineralogické zrudnění a současně i velmi atraktivní šperkařská surovina - porcelanit. Obdobných nalezišť je jen několik v Evropě.


Popis cykloturistického výletu:
Bojkovice (č. 5056) - Komňa (žlutá) - Modrá voda (zelená) - Nový dvůr (č. 5056) - Troják (č. 46) - Vyškovec (č. 46) - St. Hrozenkov (č. 46) - Žítková - Bzová - Krhov - Bojkovice

Zajímavosti:
Bojkovice - zámek Nový Světlov (muzeum), kostel sv. Vavřince (17. stol.), koupání

Komňa - památník J.A.K., sklářská huť (exkurze), koupání, lom Modrá voda, zřícenina hradu Zuvačov, lom Bučník - porcelanit

Nový dvůr - zatopený lom Rasová

Mikulčin vrch - rekreační oblast, sjezdovky

Vyškovec - lidové stavitelství Kopanic, Pod Hribovňou - květnaté louky

Starý Hrozenkov -TIC, památky lidového stavitelství, koupání

Žítková - kopaničářská architektura, naučná stezka Moravské Kopanice, koupání


Mapy:
SHOCART, Uhersko-hradišťsko - Bílé Karpaty, Chřiby, cykloturistická mapa č. 39, 1:75 000

KČT, Vizovické vrchy, č. 93, 1:50 000 a KČT, Slovácko - Bílé Karpaty, č. 92, 1:50 000

Kartografie Praha, Hostýnské a Vizovické vrchy, č. 41, 1:100 000

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.02.2004 v 14:33 hodin