Sekce speleoturistiky

KČT - SEKCE SPELEOTURISTIKY

Pod pojmem speleologie si nepředstavujeme jenom lezení do jeskyní. Speleologie zahrnuje také zájem o podzemní prostory, ať už přírodní nebo vytvořené člověkem, ale také o jevy, které s těmito útvary souvisejí - povrchové krasové jevy, vznik krasové krajiny, geologii, jeskynní flóra a fauna. Toto naše pojetí speleologie předpokládá zvládnutí speleoalpinistických technik mezi něž patří m.j. jednolanová technika. Pomocí této techniky sestupujeme a vystupujeme po laně, stavíme lanové lávky, lanovky atp. Takto široce pojatá koncepce speleologie nabízí mnoho různých zájmových alternativ trávení volného času v přírodě pro všechny generace.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.klubturistu.cz
AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 20.04.2005 v 18:29 hodin