PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Úřední deska obce Bělotín

Úřední deska je umístěna v obci, místní části a k.ú. Bělotín na pozemku parc.č. 701 poblíž autobusové zastávky Bělotín-střed.

Pro účely evidence veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín Profil veřejného zadavatele.

Pro účely evidence oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín Registr oznámení.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Belotin.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 10.05.2017 v 09:40 hodin