Zámecký park Zámku Lešná [ Zámecký park ]

Zámek Lešná obklopuje zámecký park - původní barokní zahrada z 18. stol., později upravená na park přírodně-krajinářský, nejhodnotnější svého druhu na severní Moravě. Za první republiky v něm byly zřízeny i 2 rybníky a v severní části parku vysázen smrkový les pro chov bažantů. Zámek i park nyní náleží Okresnímu vlastivědnému muzeu. Rozloha zámeckého parku činí 7, 26 ha. Je mimořádně bohatý na sortiment vzácných bylin a dřevin. Z jehličnanů je tu např. cypřišek nuthajský, zerav obrovský, z listnatých sazaník květnatý, břestovec západní, dřezovec trojtrnný, nahovětvec kanadský, liliovník.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zoolesna.cz
Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 30.03.2004 v 09:37 hodin