STOJAN Zdeněk

* 15. 8. 1923 ve Všetulích (součást Holešova)

Středoškolský profesor, historik, vlativědný pracovník

Zdeněk STOJAN se narodil 15. 8. 1923 ve Všetulích (součást Holešova).

Po maturitě na holešovském gymnáziu a studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se celý svůj aktivní život věnoval pedagogické činnosti. V roce 1954 vstoupil do budovy gymnázia jako pedagog tehdejší jedenáctiletky, v roce 1961-65 působil v tehdejším Gottwaldově (dnes Zlín) na Pedagogickém institutu a od roku 1965-70 zastával funkci ředitele holešovského gymnázia. V té době se zasloužil o jednu z největších rekonstrukcí celé budovy a její zmodernizování. Jako profesor dějepisu a vynikající pedagog dlouhá léta vedl historickýkroužek studentů, založil tradici vlastivědných exkurzí, učil své studenty metodě historické práce a lásce k našemu městu, jeho okolí a národním dějinám. Organizoval pro své studenty vlastivědné vycházky formou turistických výletů, spojené s prohlídkami významných lokalit našeho regionu.

Celý život prof. Stojana je úzce svázán s činností kulturních institucí našeho města. Byl jedním ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově, který byl založen při Okresním archivu v Holešově (dnes pracuje při městské knihovně). Po celou dobu byl a stále je předním představitelem výboru tohoto kroužku.

Pan prof. Stojan byl a stále je nejen vynikajícím pedagogem, ale i významnou osobností našeho města, která mimořádným způsobem oslovuje holešovské občany a ovlivňuje povědomí vlasteneckého cítění a občanské odpovědnosti.

K jeho odborným přednáškám patří např. "O Velké Moravě", "Počátky města Holešova, jeho původní osídlení, rozšíření městského práva, šenkovní a vinné právo", "Holešov za panství Žerotínů, Lobkoviců a Rottalů" a mnoho dalších.

Publikoval články a odborné studie v regionálním tisku i odborných časopisech, kde byly vždy vysoce oceněny.

V lednu roku 2000 udělili zastupitelé města prof. Stojanovi Čestné občanství města Holešova, byl zapsán do pamětní knihy a také mu bylo uděleno nejvyšší ocenění - Plaketa města Holešova.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 12.10.2004 v 15:51 hodin