Na kole netradičně na Tesák [ Výlet ]

Lázně - Bystřice pod Hostýnem (1 km) - Chvalčov (3 km) - Rajnochovice-Rosošné (13 km) - Tesák (5,2 km) - Smrdutá (2,2 km) - Bystřice pod Hostýnem-Lázně (8 km)

Obtížnost: středně těžká
Sjízdnost: trekking, mountain bike
Délka: 33 km
Značení: dopravní, pásové

Popis trasy
Náš výlet začneme v Zahájeném (1) u železničního mostu přes silnici směrem na Chvalčov (2). Proti proudu řeky Bystřičky přijedeme až ke garážím u bývalého chvalčovského JZD, kde odbočíme doleva, a projedeme kolem nové pily (napojíme se na cyklotrasu č. 5037). Mezi poli přijedeme k loukovské vojenské posádce. Kaštanovou alejí projedeme kolem hájenky loukovského polesí a po asfaltové lesní cestě stoupáme směrem k masívu Javorníka. Na chvíli se k nám připojí zelená turistická značka, ale my se stále držíme lesní cesty, která nás přivede až na rozcestí u "kamenného domku". Odtud pojedeme vlevo dolů z kopce a přijedeme po ní až na lesní palouk zakončený silničním zátarasem. Za ním odbočíme doprava na lesní cestu a asi po 30 až 50 metrech uvidíme násep bývalé železniční tratě. Po náspu se vydáme do lesa a tato cesta nás zavede až do Rajnochovic (3)k hostinci "Ve Dvoře". Násep je zpočátku rozbitý, ale druhá polovina cesty je již velmi pěkná. Po občerstvení v hostinci se vydáme doprava kolem malého rybníčku do údolí Rosošné. Asfaltová cesta nás zavede ke kamenné chatě u bývalých milířů. Tady odbočíme do lesa, abychom kolem pramene Fons Teodori (4) zakončili svůj výlet příjezdem na Tesák (5).

Cesta z Tesáku do Bystřice se dá absolvovat několika způsoby, z nichž nejrychlejší je ta po státní silnici a nejkrásnější je po turistických značkách přes Smrdutou (viz. poznámka č. 6) a Janče. Celý okruh měří asi 33 kilometrů.

Popis památek

Park Zahájené (1) - městský park Zahájené je velmi starý a svou rozlohou 9ha tvoří největší část ucelené zeleně ve městě. V areálu je dětský koutek, koupaliště, hřiště minigolfu a zahradní restaurace. Rybníček vznikl před 1. světovou válkou a upraven byl v letech 1971 - 72. S parkem sousedí i sportovní areál s fotbalovým stadionem a tenisovými kurty. Ondruškova alej v Zahájeném vede od Památníku Osvobození půdy k silnici na Chvalčov.

Chvalčov (2) - obec vznikla sloučením obcí Chvalčov a Chvalčova Lhota v roce 1951. Na území obce je několik přírodních rezervací, značené turistické trasy, rekreační střediska a v zimě možnost využití lyžařských areálů. Druhá SOS vesnička v ČR.
Pamětihodnosti: Malá bazilika Nanebevzetí panny Marie z 1. poloviny 17. století, hora Svatý Hostýn na území obce Chvalčov, kaple zasvěcená Sv. Cyrilu a Metodějovi. Z historických památek je zde zřícenina hradu Obřany a na sv. Hostýně křížová cesta navržená arch. Dušanem Jurkovičem.
Ubytování a stravování: Hotel Říka, tel.: 573-381-163

Rajnochovice (3) - Rajnochovicko patří mezi nejkrásnější oblasti Hostýnské vrchoviny, leží v údolí říčky Juhyně. Dodnes zde najdeme vzácnou karpatskou květenu. Vyskytuje se zde rovněž naleziště vzácné hrnčířské hlíny, z níž se vyráběla i rajnochovická keramika. Dnes jsou Rajnochovice vyhledávaným rekreačním místem a zdejší fara se stala střediskem křesťanské mládeže.
Stravování: Hostinec Ve Dvoře - Rajnochovice, tel.: 573 391 286.

Fons Theodori (4) - Kamenná studánka, jejíž pramen se těší dobré pověsti díky dobré pitné vodě. Svému vzniku vděčí tato studánka události z roku 1894 : "V roce 1894 byl hlášen příjezd olomouckého biskupa Dr. Theodora Kohna do Rajnochovic. Byly konány přípravy na uvítání. Rajnochovice se shromáždily před lesním úřadem. V kostele se arcibiskup nezastavil, kočár jel do lesa k pralesu u klauzy, v níž se shromažďovaly jarní vody pro plavení dřeva. Přineseného oběda se ani nedotkl, ale snědl na místě v ohni upečené brambory. Pak se napil ze studánky, která byla upravena jako malá kaplička s nápisem "Fons Theodori" a letopočtem MCM". Zhotovil ji František Hasal.

Tesák (5) - nejlépe zachovaný zbytek jedlobukového pralesa s převahou jedle, starý asi 170 let. Zimní středisko Tesák je nejvýše položené a největší lyžařské středisko Hostýnských vrchů, s nadmořskou výškou sjezdovek až 750 m n.m. Je také zároveň ideálním nástupním místem na hřebenové cesty.
Ubytování a stravování: Chata Čerňava - Tesák, tel.: 573 379 864, Restaurace Tesák, tel.: 573 379 305, Chata Pod Tesákem, tel.: 573 379 306.

Smrdutá (6) - Tato přírodní rezervace se nachází v centrální části Hostýnských vrchů a na stejnojmenném vrcholu Smrdutá (580-750 m), asi 1,5 km západně od rekreačního střediska na Tesáku. Nacházejí se zde geomorfologicky význačné útvary - pískovcová skaliska s puklinovými pseudokrasovými jeskyněmi.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 13.05.2004 v 09:19 hodin