Historie firmy Denas Color a.s. [ Historie (archivní dokument) ]

Historie firmy Denas Color a.s.

Dne 12. března 1991 vznikla zápisem do obchodního rejstříku společnost DENAS s. r. o. se sídlem ve Studénce, kterou založili 4 společníci se záměrem provádět výškové práce, natěračské práce a obchodní činnost.

K 1. květnu 1993 společnost DENAS s. r. o. odkoupila od společnosti LEPAŘ Opava výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot pro stavební účely. V následujícím roce byla výroba nátěrových hmot přenesena do Bílovce a dne 8. listopadu 1994 DENAS s. r. o. zakládá společnost DENAS COLOR a. s. jejiž hlavním předmětem podnikání je výroba vodou ředitelných nátěrových hmot, tmelů a lepidel.

Předmětem podnikání společnosti jsou tyto činnosti:

- výroba vodou ředitelných nátěrových hmot
- stavební práce ve výškách s horolezeckou a speleologickou technikou
- malířské a natěračské práce
- povrchové úpravy
- provádění izolací proti vlhkosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Převzatá výroba představovala především nátěrové hmoty určené pro stavebnictví s použitím v interiérech a exteriérech. Stávající sortiment nabízel 12 druhů vodou ředitelných nátěrových hmot. V roce 1995 společnost zahájila práce na vývoji rozsáhlé skupiny nátěrových hmot na ocelové a železobetonové konstrukce, dřevo a nátěrové hmoty pro různá odvětví kovoprůmyslu. Výsledkem vývojových prací bylo uvedení na trh 12-ti nových nátěrových hmot. Po úspěšném zavedení výrobků se vývoj ve firmě nezastavil, ale naopak byl impulsem pro další rozšíření výrobního programu o nové nátěrové hmoty, které se postupně zavádějí do výroby.

Neodmyslitelnou součástí činnosti DENAS COLOR a.s. je provádění nátěrů, tryskání a metalizace. K těmto účelů vlastní firma specializovaná pracoviště vybavená nejmodernější technologií. S ohledem na požadavky zákazníků provádí aplikace také na celém území České republiky.

V současné době firma úspěšně pokračuje ve svých podnikatelských aktivitách a neustále se rozšiřuje jak v oblasti výroby tak v oblasti provádění povrchových úprav, o čemž svědčí i každoročně stoupající objem výroby.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.DenasColor.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 28.06.2004 v 14:28 hodin