Nejhlubší důl na pokrývačské břidlice v ČR

Nejhlubší důl na pokrývačské břidlice v ČR

se nacházel ve Velké Střelné, dnes ve vojenském prostoru Libavá. Břidlice se zde dobývala na pěti patrech. Těžební jáma č. IV. dosáhla hloubky 148 metrů. Páté (nejhlubší) patro zatopeného dolu dnes slouží jako záložní rezervoár pitné vody pro Město Libavá.

Prostor lomu je pro veřejnost uzavřen a celá lokalita je v ochranném pásmu vodního zdroje.

Koupání a potápění je zakázáno a pro případné odvážlivce je velmi nebezpečné !!!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 30.07.2004 v 18:18 hodin