Přírodní rezervace Damašek

Správa CHKO Žďárské vrchy vyhlásila přírodní rezervaci Damašek v katastrál ním území Pustá Rybná k zachování přírodě blízkých společenstev vlhkých rašelinných luk údolní nivy s meandrujícím úsekem toku Hlučál a s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 00:38 hodin