Husův památník [ Pomník či památník ]

Zákonem z roku 1925 byl uznán veliký význam Mistra Jana Husa a 6. červenec byl prohlášen památným dnem. Proto byl na základě podnětu učitele Jana Zoubka postaven na "Hořici" tento památník. Zde měl proslov učitel Zoubek a prof. Kotalík, místní rodák.
Poté v místní restauraci rozloučení s vynikajícím řídícím učitelem, prvním kronikářem a osvětovým iniciátorem Josefem Kochem, odcházejícím na odpočinek.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 11.08.2004 v 12:07 hodin