Doprava v České republice [ Encyklopedické heslo ]

Doprava v České republice
Dopravní systém v České republice je kombinaci dopravy železniční a silniční. V poslední době se zvyšuje podíl letecké dopravy.

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ v České republice má celkovou délku 9 440 km, z toho je cca 2 700 km elektrifikováno. Železniční doprava má na území Čech, Moravy a Slezska stošedesátiletou tradici. V rámci Evropy je je Česká republika důležitou železniční dopravní křižovatkou. Jízdní řády jsou k dispozici v tištěné i v internetové podobě. Vyhledání spojení a rezervace jízdenky je možná po telefonu i přes internet. Jízdenky můžete zakoupit ve stanicích ČD, nebo prostřednictvím automatizovaného prodejního systému. U vybraných spojů a na vybraných stanicích můžete prostřednictvím mobilního telefonu, nebo internetu, získat informace o poloze vlaku. Železniční dopravu v České republice zajišťuje státní organizace ČD. Jen několik železničních úseků provozují obce, nebo soukromé společnosti. Jedná se o lokální tratě, nebo tratě s historickými vlaky.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusovou dopravu po celé České republice zajišťují soukromé dopravní společnosti. Hustota autobusových spojů je po celé republice poměrně značná.

VODNÍ DOPRAVA
V České republice se vodní doprava realizuje na úsecích vodních toků Labe a Vltavy. Úseky Labe a Vltavy které mají mezinárodní statut jsou napojeny evropským systém vodních cest na námořní přístavy (Labe - Hamburg) a systémem evropských plavebních kanálů na další řeky a jejich vnitrozemské i námořní přístavy (Magdeburg, Duisburg, Brémy, Rotterdam).
Na některých uzavřených vodních plochách jako jsou nádrže, jezera, řeky je vodní doprava provozována podle lokálních plavebních podmínek v upravených úsecích.

SILNIČNÍ SÍŤ měří 124 000 km a je většinou asfaltována. Maximální povolená rychlost v obci je 50 km/h, mimo obec 90 km/h a na dálnici 130 km/h. Jezdí se po pravé straně.

Praha má největší mezinárodní letiště.

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Ve větších městech bývá doprava zajišťována dopravními podniky měst nebo soukromými dopravními společnostmi. Hromadná přeprava se uskutečňuje tramvají, autobusem nebo trolejbusem. V menších městech je doprava zajišťována pouze autobusy, nebo minibusy.

Hlavní město Praha provozuje kromě autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravy také tři trasy metra, které spojují centrum města s okrajovými částmi.

Cena jízdného se v jednotlivých městech liší. Jízdenky do prostředků městské dopravy lze zakoupit zejména v automatech a v prodejnách a stáncích novin a tabáku. V Praze a v některých dalších městech jsou v prodeji turistické jízdenky pro větší počet jízd. Při vstupu do tramvají a autobusů či prostor metra, je nutné jízdenky označit ve speciálním strojku.

V poslední době se ve velkých městech zavádí hromadná integrovaná doprava, kdy je možné použít va jednu jízdenku více druhů dopravních prostředků.

TAXI SLUŽBY
Taxi služby, lze objednat telefonicky ihned nebo i dvacet čtyři hodin předem. Poplatky za taxi se liší podle velikosti města. Skládají se z pevné sazby za přistavení vozu, nebo sazby za ujeté přístavné kilometry a z poplatku za ujetý kilometr.
Sazby taxi služeb mohou být v městech rozdílné. Údaj o kilometrové sazbě musí být uveden na karoserii a v interiéru vozu. Každý řidič taxi je povinen na vystavit stvrzenku o zaplaceném jízdném.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Republic.cz
Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 06.10.2004 v 10:26 hodin