PŘIPRAVUJEME: Svatováclavská Tlačenice perníku (28.09.2020 v 10:00 hodin)

Vesnická památková zóna Břehov

Rozhodnutí id.č: 1995249
Rok: 1990
Název rozhodnutí: Vyhláška MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: uživatel č. 767 org. 2, 26.08.2004 v 10:18 hodin