Městská památková zóna Česká Třebová [ Městská památková zóna ]

Název rozhodnutí id č: 1995250
Vyhláška MK č. 250/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.
Rok: 1995

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz
AKTUALIZACE: Stanislav Bartoň org. 116, 31.08.2004 v 08:45 hodin