PŘIPRAVUJEME: Svatováclavská Tlačenice perníku (28.09.2020 v 10:00 hodin)

Dům čp. 131

V budově dnes působí tiskárna Kontext

Kulturní památka
č.r. 8-3966
Dům čp. 131
Lidická č.or. 8, č p. 131
č. parcely 460 st., k. ú. Nový Jičín


Patrová budova městské střelnice, postavená podle plánů Ignáce Klose z roku 1836, má náročné klasicistní průčelí a cenné architektonické detaily v interiéru. Představuje významný doklad reprezentační městské budovy 1. poloviny 19. století.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 03.09.2004 v 10:50 hodin