Krajinná památková zóna Slatiňansko-Slavicko [ Krajinná památková zóna ]

Rozhodnutí id č: 1996208
Rok: 1996
Název rozhodnutí: Vyhláška MK č. 208/1996 Sb. ze dne 1.7.1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny.Rozhodnutí id č: 2002158
Rok: 2002
Název rozhodnutí:Vyhláška MK č. 158/2002 Sb. ze dne 2. dubna 2002, kterou se mění vyhláška MK č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 127, 10.09.2004 v 17:23 hodin